Privacy & disclaimer

we4people gevestigd aan Gelissendomein 8, te 6229 GJ Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel wij onze best doen om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Wij zien derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

we4people

Privacy & disclaimer

we4people gevestigd aan Gelissendomein 8, te 6229 GJ Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel wij onze best doen om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Wij zien derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

we4people

Persoonsgegevens

we4people verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt of doordat wij deze hebben verzameld van openbare bronnen als LinkedIn.

Omdat er een verschil is van de gegevens die voor kandidaten en voor medewerkers worden verzameld, zijn deze hieronder apart beschreven.

Van kandidaten en medewerkers verwerken wij onderstaande persoonsgegevens;

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleiding
 • Werkervaring
 • Verwachtingen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Gespreksverslagen
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op social media aan te maken, in correspondentie via post, mail, op locatie en/of telefonisch. Een voorbeeld hiervan is een cv.

Hiernaast worden voor medewerkers ook de volgende informatie verzameld;

 • Geboortedatum
 • BSN
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie ID
 • Gegevens tbv personeelsdossier; o.a. verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken, arbeidsovereenkomsten en wijzigingen hierin, correspondentie over benoeming, promotie, degradatie en ontslag, afspraken over werkzaamheden, getuigschriften en administratieve verzuimgegevens.

Doel en grondslag

Doordat er een aanzienlijk verschil is in het doel dat de informatie wordt verzameld van kandidaten en medewerker / gedetacheerde zzp-ers, zijn deze 2 groepen gesplitst.

we4people verwerkt persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers voor de volgende doelen:

 • Matchen van kandidaten aan werkgevers tbv detachering, zzp bemiddeling of werving en selectie. Dit betreft oa het communiceren van vacatures naar kandidaten en het voorzien van werkgevers met gegevens over kandidaten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en overige promotionele activiteiten
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een nieuwsbrief te ontvangen
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

we4people verwerkt persoonsgegevens van medewerkers en zzp-ers voor de volgende doelen:

 • Het verzorgen van betalingen aan medewerkers / zzp-ers
 • Om administratieve processen binnen We4people uit te voeren
 • we4people verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte of certificeringen, e.d.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door we4people en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor het uitschrijven van de nieuwsbrief kun je gebruik maken van de link die in elke nieuwsbrief wordt verzonden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

we4people wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

we4people bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens van medewerkers / zzp-ers die fiscaal van belang zijn, worden maximaal 7 jaar na beëindiging dienstverband / detacheringsovereenkomst bewaard
 • Persoonsgegevens die normaliter in een personeelsdossier zijn opgenomen (muv fiscale gegevens) worden maximaal 2 jaar na beëindiging dienstverband / detacheringsovereenkomst bewaard
 • Gegevens tbv matchen van kandidaten aan werkgevers tbv detachering, zzp bemiddeling of werving en selectie contact, zolang deze gegevens relevant zijn of tot je aangeeft deze gegevens wilt laten verwijderen
 • Nieuwsbrief (mailadres),  je dient jezelf aan- en af te melden

Delen van persoonsgegevens met derden

we4people verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan communicatie met een werkgever/klant, communicatie met de overheid, of communicatie met administratief kantoor dat salaris verwerkingen doet. Alle verwerkers (organisaties die gegevens verwerken op verzoek van we4people) bevinden zich binnen de EU behalve Dropbox en G Suite. Dit betekent dat door het gebruik van diensten van Dropbox en G Suite je gegevens deels in de Verenigde Staten worden opgeslagen.

 

Cookies

we4people gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser

Geautomatiseerde besluitvorming

we4people neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van we4people) tussen zit.

Beveiliging

we4people neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief