Wij van we4people: Patrick Lutgens

Graag willen we onder het mom van "wij van we4people" onze medewerkers, klanten en stichtingen de mogelijkheid bieden om zich voorstellen zodat zij in eigen woorden kunnen uitleggen wie ze zijn en wat wij samen bereiken.
 
Dit keer is Patrick Lutgens aan het woord om te vertellen wat hij doet binnen zijn opdracht via we4people.

Waar zie jij jezelf over 5 tot 10 jaar?
Als een controller die samen met de business doelstellingen bereikt, kansen ontdekt en risico's beheerst. Bij welke organisatie dat gaat zijn is nog ongewis, mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een organisatie die naast 'winst' ook andere toegevoegde waarde wil creëren, bijvoorbeeld duurzaamheid of kansengelijkheid. (bij we4people doen we dit bijvoorbeeld door 10% van onze tijd te besteden aan ontwikkeling of MVO)
In de tijdsgeest van vandaag draait het namelijk niet alleen meer om winstmaximalisatie en mijns inziens ligt rondom deze omslag ook een belangrijke rol voor de controller.

Wat het werken bij we4people leuk maakt zijn de korte lijnen, inspirerende partners en collega-consultants. We zien elkaar op gezette tijden om bij te praten en kennis en kunde uit te wisselen. Heel waardevol!
In mijn huidige rol als Finance & Control consultant krijg ik de kans om bij verschillende bedrijven binnen te kijken. Op deze manier leer ik binnen relatief korte tijd, veel verschillende mensen en organisaties kennen. Dit is erg leuk en uitdagend en zorgt voor een steile leercurve. Recent heb ik een opdracht bij Boels Rental B.V. afgerond. Tijdens een periode van 3 maanden heb ik team Payroll ondersteund bij piekbelasting en kleine verbeteringen doorgevoerd zoals het opstellen van werkbeschrijvingen voor het nieuwe salarispakket en controle op specifieke mutaties. Daarnaast een plezierige tijd gehad en leuke mensen ontmoet!

De volgende opdracht is nog niet concreet dus in deze tussentijd ben ik bezig met het versterken van Excel- en PowerBI skills, leer ik hoe een RPA-robot ingezet en gebouwd kan worden en volg ik het persoonlijke ontwikkelprogramma dat door we4people i.s.m. Key improvement wordt aangeboden.

Tot nu toe een erg leuke, dynamische en leerzame periode en ik kijk uit naar de volgende opdracht!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief