we4people Impact Corona

Impact Corona en trend op de arbeidsmarkt 2021

Impact Corona en trend op de arbeidsmarkt 2021

Dat de tijden onvoorspelbaar bleken is een understatement. Toch is het leerzaam om vanuit de recente ontwikkelingen naar de toekomst te kijken en te proberen daarin een lijn te ontdekken. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen met een relatie tot de arbeidsmarkt op een rijtje gezet.
Mocht u over onderstaande ontwikkelingen van gedachten willen wisselen neem dan contact op het Martin Hommes via 06-55857412 of martin.hommes@we4people.nl.


Het is alom bekend en te verwachten dat COVID-19 een grote impact heeft en gaat krijgen op de arbeidsmarkt, al zien we die binnen de sectoren waarin wij ons bevinden –Finance en Data Science & BI- (nog) niet zo duidelijk. Hieronder een aantal trends (en niet alleen als gevolg van Corona) op een rijtje. Een aantal hiervan zullen zeker impact op onze eigen business gaan hebben.

Covid-19: van voorspoed naar krimp
Van economische groei zijn we naar krimp gegaan (die t.o.v. van sommige andere landen nog best meevalt). Afgelopen jaar was de krimp 3.8 % en voor 2021 wordt uitgegaan van een lichte groei (2% volgens het CEP), maar dit is uiteraard vooral afhankelijk van de versoepeling van de maatregelen de komende tijd en het vaccinatietempo. 

Werkloosheid neemt toe, vooral onder jongeren
Door de onzekerheid in vele sectoren (er zijn er ook die beter presteren dan ooit) stijgt de werkloosheid –vooral onder jongeren- sterk. Vooral omdat hieronder veel uitzend- en oproepkrachten vallen, binnen sectoren die zwaar geraakt zijn, zoals de  horeca.

Werkloosheid komt uit op 6.5% t.o.v. 3,2% in 2019 en 4% in 2020.

Demografische verandering door wisseling van generatie

Er is een verschuiving op de arbeidsmarkt gaande omdat in de komende 8 jaar 1,9 miljoen werknemers uit de babyboomgeneratie uit de arbeidsmarkt zullen treden en er komen slechts 1,6 miljoen nieuwe werknemers beschikbaar. Dit zal een toename van vacatures gaan betekenen. Veel babyboomers nemen afscheid in de techniek, zorg en het onderwijs. In deze sectoren zijn vacatures al lastig te vervullen, en dit probleem zal dus alleen maar toenemen.

Werven en omscholen
Gekeken naar de hierboven genoemde trends valt de vraag in sommige sectoren weg terwijl de vraag in andere sectoren toe zal nemen. Dat betekent een arbeidsmarkt met aan de ene kant meer werklozen en aan de andere kant een toename van krapte in andere sectoren.

Oftewel, er is een mismatch tussen vacatures en werkzoekenden. Dit betekent een andere manier van werven, profiel A kan ook geschikt zijn voor vacature B, mits de basiscompetenties aanwezig zijn. Omscholing is de tendens dus en soft skills als selectiecriteria kunnen daarbij belangrijker worden dan ooit.

Video solliciteren en onboarding
Veel werkgevers en recruiters zijn overgeschakeld op videogesprekken voor het houden van sollicitatiegesprekken, en dit zal een nieuwe standaard worden, ook na Corona. Want hoeveel beter het ook voelt om elkaar face-2-face te spreken, het biedt wel praktische voordelen.  Het is minder tijdrovend en een afspraak is veel gemakkelijker gemaakt, omdat een potentiële kandidaat zich veel gemakkelijker een uurtje vrij kan maken voor een video-gesprek. Zeker wanneer dit ook nog eens thuis kan plaatsvinden.

Het inwerken van nieuwe mensen blijft echter een probleem als dat alleen op afstand kan. Het is lastig om een goede band met collega’s op te bouwen. Een ontwikkeling in 2021 is dat bedrijven meer gaan investeren in alternatieve onboarding.

Meer thuiswerken
Meer huiswerken wordt de norm. Bedrijven zijn inmiddels op dat gebied beleid aan het maken/aanpassen, waarbij thuiswerken op gelijke voet staat met werken op kantoor.

Het thuiswerkbeleid ingegeven door Corona heeft bewezen dat de productiviteit hierdoor niet afneemt en in bepaalde gevallen juist toegenomen is, vanwege het wegvallen van reistijd.

Vanuit recruitment gezien geldt hierbij nog een ander voordeel: de geografische mobiliteit van potentiële werknemers/kandidaten neemt toe, omdat belemmeringen m.b.t. woon-werk afstand minder relevant worden, wanneer je bijvoorbeeld maar 2 dagen per week op kantoor bent.

Groei platform-economie of ‘Gig Economy”
De groei van het aantal zzp’ers is enorm en tijdelijke inhuur (voor losse klusjes) wordt steeds meer de norm. Digitale platforms versnellen dit door vraag en aanbod (tegen lage transactiekosten) slim te matchen. In de Verenigde Staten staat dit bekend onder de naam ‘gig economy’ of platformeconomie.

Technologische ontwikkelingen in recruitment
73% van de werkzoekenden start de zoektocht naar een nieuwe baan op Google en Google For Jobs zal hier waarschijnlijk de leider in worden. De mogelijkheden zullen in 2021 verder geoptimaliseerd worden. Werkgevers en recruiters bieden ook meer en meer de mogelijkheid om via Whatsapp te reageren op vacatures.

Artificial Intelligence (AI) zal ook meer en meer zijn intrede doen in het recruitment-proces.
Binnen het recruitmentproces werk je met allerlei data in de vorm van online profielen, cv’s en assessments. AI bestaat uit algoritmes die complexe berekeningen kunnen uitvoeren met deze data en hiermee waardevolle informatie kan genereren. Grofweg kun je onderscheid maken tussen rule-based AI en machine learning AI.
Rule-based AI is relatief eenvoudige intelligentie gebaseerd op vooraf vastgestelde regels en feiten. Hierbij kun je denken aan recruitmentsoftware die een voorselectie maakt van online kandidaatinformatie die past bij de gevraagde eisen en wensen in de vacature. Je hebt hierbij goed inzicht in hoe de uitkomst tot stand komt, maar mogelijk waardevolle informatie waarop de programmeur niet geanticipeerd heeft, blijft ongebruikt.
Dit in tegenstelling tot machine learning AI. Dit is complexer, waarbij AI op basis van historisch bekende menselijke uitkomsten ‘leert’ voorspellen wat de uitkomsten zijn. Een voorbeeld hierbij is informatie over succesvolle medewerkers (outcome) op basis waarvan het algoritme door alle data gaat om uiteindelijk (toekomstige) kandidaten te selecteren die de grootste kans op succes hebben. Hierbij is het lastiger om te achterhalen hoe AI tot het resultaat is gekomen, omdat het zelf de ‘regels’ bepaalt. In de markt zien we dat echte machine learning nog relatief beperkt wordt ingezet, terwijl rule-based AI over het algemeen breed wordt ingezet.

Bronnen: CBS, RaboResearch-economische onderzoek, CPB, Pwnet.nl, WETALENT


De mensen die wij in dienst hebben behoren tot een categorie waarin een schaarste is en zal blijven voorlopig.  Onze strategie is inzetten op uitstekend werkgeverschap door afwisselende klantprojecten en tijd (gemiddeld 4 uur per week) te besteden aan opleiding, coaching of vrijwilligerswerk.  Ook weten hoe het is om te werken bij we4people B.V.? Neem dan contact op met Martin Hommes via 
martin.hommes@we4people.nl of 06-55857412.

We zoeken altijd nieuwsgierige en gedreven Finance & Control professionals en Data & BI consultants.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief