AI & RPA Wat Is Het Verschil Afbeelding

AI versus RPA: wat zijn de verschillen?

Artificial Intelligence (AI) en Robotic Process Automation (RPA) worden beiden wereldwijd in veel bedrijven toegepast. Echter worden de termen van deze technologieën vaak door elkaar gebruikt. Bij veel mensen is er verwarring over wat deze technologieën precies inhouden. Het gaat hierbij om verwarring tussen de definiërende kenmerken, onderscheidende factoren en toepassingen.

Om de verwarring tussen AI en RPA weg te nemen, zullen de verschillen tussen deze twee technologieën worden uitgelegd. Hierbij wordt er ingegaan op hun definities, specifieke toepassingen en de verschillen.

Wat is RPA?

RPA is het gebruiken van gespecialiseerde softwareprogramma’s of robots om repetitieve bedrijfsprocessen uit te voeren en te automatiseren. De RPA vult menselijke werknemers aan door op vooraf gedefinieerde regels taken uit te voeren. Dit zijn taken waaraan vaste regels zitten. De RPA zal niet van deze vooraf gedefinieerde regels afwijken. Er is dan ook gewoon een stappenplan wat de RPA iedere keer weer doorloopt waardoor hij bepaalde keuzes maakt. De RPA is een virtuele assistent met als doel te helpen bij de uitvoering van eenvoudige alledaagse taken.

Deze taken hoeven hierdoor niet meer door mensen te worden uitgevoerd. Het gebruiken van een RPA brengt verschillende voordelen met zich mee. Ten eerste is een RPA veel sneller dan een mens en kan die 24/7 te werk gaan. Ten tweede is een RPA in tegenstelling tot mensen niet foutgevoelig. Tot slot hoeft het personeel door de inzet van de RPA zich niet meer bezig te houden met repetitieve taken. Hierdoor kan het personeel voor andere taken worden ingezet.

Enkele voorbeelden van toepassingen van een RPA zijn:

  • Afspraken plannen: een robot is ook zeer geschikt voor het plannen van afspraken. Een mooi voorbeeld is het inplannen van patiëntafspraken. Een robot kan diverse gegevens verzamelen, zoals patiëntgegevens, het soort afspraakverzoek, locatievoorkeur en verzekeringsinformatie.
  • Standaardrapporten: veel organisaties maken maandelijks terugkerende rapportages met standaardgegevens, denk aan bedrijfsgegevens en budgetten. Het automatisch uit de juiste bronnen ophalen van deze gegevens en invullen in de rapportage door een robot kan ook hier een laagdrempelig alternatief zijn voor volledig automatiseren van de rapportages. Zo wordt de administratieve druk verminderd en kunnen medewerkers zich richten op de interpretatie van de rapportage.
  • Onboarding van werknemers: het ‘onboarden’ van nieuwe werknemers gaat vaak volgens een vastgesteld proces. Een robot kan ervoor zorgen dat nieuwe werknemers alle benodigde informatie krijgen om te voldoen aan de organisatierichtlijnen. Bovendien kan een robot vanuit een gescande ID-kaart, ingevulde formulieren of zelfs een cv alle benodigde gegevens in de juiste systemen zetten.

Wat is AI?

AI heeft betrekking op systemen en machines die onze eigen intelligentie nabootsen om taken uit te voeren. Bij AI leren systemen en machines om zelf beslissingen te kunnen nemen. Om dit te kunnen leren zijn er grote hoeveelheden data nodig. Uit deze grote hoeveelheden data leert het systeem inzichten, patronen en verbanden herkennen. Dit wordt bereikt doordat de machines in staat zijn te leren zoals mensen dat doen door informatie en de bijbehorende contextregels te verwerven om de informatie op de juiste manier te gebruiken. AI stelt machines ook in staat om verschillende vormen van redeneren uit te voeren door context en regels te gebruiken om tot conclusies te komen. Bovendien beschikt AI over zelfcorrectie door te leren van successen en mislukkingen. Een voorbeeld van AI is Machine Learning.

Enkele voorbeelden van toepassingen van AI zijn:

  • Predictive maintenance: met AI kunnen er voorspellingen worden gedaan om aan te geven wanneer er preventief onderhoud moet plaatsvinden.
  • Planning Personeel & Middelen: Bij een groot ziekenhuis wordt met AI een model gebouwd waarmee in-door- en uitstroom van patienten in kaart gebracht waardoor nauwkeuriger gepland kan worden op personeel en middelen.
  • Beeldherkenning: hierbij kan gedacht worden aan de beeldherkenning op IPhone of Samsung.
  • Cyber crime: AI helpt om de cyberveiligheid te verbeteren door fraude, bedreigingen en daadwerkelijke aanvallen te detecteren en voorspellen.

Wat zijn de verschillen?

Simpelweg is een RPA een virtuele werknemer die repetitieve processen automatiseert. Dit wordt gedaan op basis van vooraf vastgestelde regels. Zoals gezegd wordt er niet van deze regels afgeweken. Er zou dus gezegd kunnen worden dat een RPA een “doener” is.

Binnen AI leren machines zelf patronen en verbanden herkennen door te leren van grote hoeveelheden data. Daarbij komt ook kijken dat AI beschikt over zelfcorrectie door te leren van successen en mislukkingen. Kortom is AI een “denker” en geen “doener”. Hier zit het belangrijkste verschil tussen een RPA en AI.

AI of RPA?

Hoe beslist u of u AI of RPA gaat gebruiken? En welke processen vragen om een tactische combinatie van beide? Een eenvoudige aanpak is om RPA te gebruiken voor processen die zo eenvoudig zijn dat u ze gemakkelijk in uw hoofd of op een stuk papier in kaart kunt brengen. De complexere processen kunt u beter aan AI overlaten. Dit zijn processen die een verscheidenheid aan onvoorspelbare uitkomsten bevatten, multivariabele processen zijn die niet worden beheerst door vooraf gedefinieerde regels en structuren, en processen die afhankelijk zijn van ongestructureerde gegevens.

Enkele voorbeelden van gecombineerd gebruik van AI en RPA:

  • Orderverwerking: Handgeschreven teksten bv een recept/order omzetten naar een bestand met tekst (AI) en dan via RPA vertaling maken naar ordernummer en/of klantnummer en corresponderende factuur maken, journaalpost boeken etc.
  • Klantenservice: Een chatbot kan leren kernwoorden te herkennen en dan door middel van een beslisboom het juiste antwoord geven (AI). Dit kan aangevuld worden met RPA als een klant naar aanleiding van chat een mail wil ontvangen met specifieke informatie (bv een handleiding of offerte)
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief