Zzp’er profiteert van opschorting handhaving Wet DBA

Wet DBA wordt vervangen door nieuwe wet

Handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verder opgeschort, tot in ieder geval juli 2018. De wet die in 2016 de VAR-regeling (Verklaring Arbeidsrelaties) verving, schrijft een modelovereenkomst voor tussen zpp’er en opdrachtgever bij het aangaan van een opdracht. De Wet DBA was bedoeld om meer duidelijkheid te scheppen, maar leidde in plaats daarvan tot extra onrust. Het nieuwe kabinet onderkent dit en stelt daarom voor de wet te vervangen door een nieuwe wet. In het regeerakkoord is al een aantal nieuwe regels voor zzp’ers geïntroduceerd.

Onrust in plaats van duidelijkheid
Opdrachtgevers die vóór 2016 een zzp’er met de juiste VAR inhuurden, waren juridisch gevrijwaard van aansprakelijkheid voor schijnzelfstandigheid. Als de werkelijke situatie niet volgens de regels was, konden alleen zzp’ers aansprakelijk worden gesteld. Dat wilde de overheid met de Wet DBA veranderen. Daarnaast moest de Wet DBA de administratieve rompslomp voor zzp’ers verminderen. Een VAR moest elk jaar en bij elke (veranderde) opdracht opnieuw aangevraagd worden. Met een modelovereenkomst kon de zzp’er meteen aan de slag, was het idee. Maar de Wet DBA bleek het juist lastiger te maken voor zzp’ers om opdrachten binnen te halen. Opdrachtgevers huurden minder snel een zzp’er in omdat ze bang waren voor een naheffing of boete.

Opschorting handhaving Wet DBA vergroot kansen zzp’ers
De opschorting van de handhaving rond de Wet DBA lijkt direct al positief uit te pakken voor zzp’ers. In de praktijk betekent dit namelijk dat de Belastingdienst, in ieder geval tot 1 juli 2018, geen naheffingen, boetes of correctieverplichtingen voor de loonheffingen zal opleggen als naderhand blijkt dat er toch sprake was van een dienstbetrekking tussen zzp’er en opdrachtgever. Opdrachtgevers hoeven dus voorlopig niet te vrezen voor heffingen of boetes. Hierdoor gaan ze weer makkelijker met zelfstandigen in zee.

Alleen handhaving bij kwaadwillendheid
Alleen als er duidelijk sprake is van kwaadwillendheid, zal de Belastingdienst wel handhaven. Dat is het geval als er met opzet een situatie van schijnzelfstandigheid is gecreëerd, terwijl er gewoon sprake is van een dienstbetrekking.

Nieuwe regels
Omdat de Wet DBA niet functioneert, stelt het nieuwe kabinet een vervanging van de wet voor. Er komt een nieuwe wet die schijnzelfstandigheid voorkomt en die opdrachtgevers van echte zelfstandigen de zekerheid biedt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Onder ´Werken als zelfstandige´ introduceert het kabinet in het regeerakkoord een aantal regels die in deze nieuwe wetgeving zouden moeten terugkomen:
• Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief (€ 15 tot € 18 per uur) in combinatie met een langere duur (meer dan drie maanden) van de overeenkomst of met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.
• Voor een zzp´er die werkzaamheden tegen een hoog tarief verricht (meer dan € 75 per uur), niet-reguliere werkzaamheden verricht of maximaal een jaar werkzaam is voor de opdrachtgever, wordt een ´opt-out´ ingevoerd. Opdrachtgever en zzp´er komen dan overeen dat er geen loonheffing wordt ingehouden.
• Voor een zzp´er die tussen hoog en laag tarief in zit, wordt de ´opdrachtgeversverklaring´ ingevoerd. Deze verklaring geeft opdrachtgevers vooraf zekerheid en vrijwaart ze van naheffing loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Voor het verkrijgen van de verklaring beantwoordt de opdrachtgever via een webmodule enkele vragen.

Meer informatie

De Wet DBA lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. Maar het is nog niet duidelijk wanneer en waardoor de wet wordt vervangen. De kans is groot dat er op 1 juli 2018 nog geen nieuwe wet is uitgewerkt en dat handhaving dan opnieuw wordt uitgesteld.
Meer over de Wet DBA en antwoorden op veelgestelde vragen vind je op: www.ondernemersplein.nl.

Blog startpagina